UEKAE BGYS-0003 Varlik Envanteri Olusturma Kilavuzu

Bilginin etkin bir şekilde korunması ve risk analizi çalışmasının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için bilgi varlıklarını da içeren tüm varlıkların envanterinin çıkarılması ve sınıflandırılması gereklidir. Varlık envanterinin doğru bir şekilde hazırlanması varlıkların önem ve değeri hususunda bir fikir verecektir.

Bu doküman, bir kurumda kurulması planlanan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kapsamında yapılacak tüm çalışmaların temelinde yer alan varlıkların envanterinin oluşturulmasına ve varlıkların sınıflandırılmasına kılavuzluk etmek amacıyla hazırlanmıştır.

UEKAE BGYS-0003 Varlik Envanteri Olusturma Kilavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.