UEKAE BGYS-0001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulum Kılavuzu

Bilgi güvenliği yönetimi konusunda en yaygın olarak kullanılan standart, ISO/IEC 27002 Bilgi Güvenliği Yönetimi İçin Uygulama Prensipleri standardıdır. Bu standart, işletmeler içerisinde bilgi güvenliğini başlatan, gerçekleştiren ve sürekliliğini sağlayan kişilerin kullanımı için, bilgi güvenliği yönetimi ile ilgili tavsiyeleri içermektedir. Bu rehber ISO/IEC 27002 ve bu standardın denetimi için kullanılan ISO/IEC 27001 standardını referans alarak hazırlanmıştır.

ISO/IEC 27001 standardına uygun Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurmak isteyen kurumlarda kullanılacak rehberdir.  BGYS kurulumu kapsamında yapılması gereken çalışmaları özetlemektedir.

UEKAE BGYS-0001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulum Kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.