spacer.png, 0 kB
Bilgi için: bilgi at bilgiguvenligi gov tr   

 

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
E-Posta Sunucularında Adım Adım SPAM ve Spoofing Denetiminin Gerçekleştirilmesi Yazdır E-posta
Gökhan Muharremoğlu, PwC   
14.12.2012

Hem kurumsal hem de gündelik hayatın vazgeçilmezlerinden biri olan e-postalar günümüzde iletişim için yaygın kullanılan araçlardan biri halindedir. Özellikle iş hayatında birçok kritik noktada görev yapan e-posta hesapları ile yeterli düzeyde güvenlik önlemi alınmazsa sosyal mühendislik saldırıları düzenlemek oldukça kolaydır. Günümüzde e-posta sunucularında kullanılan teknoloji SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) protokolü ve bu protokol üzerine geliştirilmiş türevlerdir.

SMTP protokolü adından da anlaşılabileceği gibi temel e-posta alış veriş işlemlerini gerçekleştirmek için hazırlanmış bir protokoldür. Protokol ilk tasarlandığı 1982 yılında güvenlik gereksinimleri düşük ancak kullanılabilirliği yüksek bir prototip olarak hayat bulmuştur. Teknolojinin hızlı ilerlemesi ve güvenlik gereksinimlerinin artması SMTP protokolünün kullanımının da değişen şartlara ayak uydurması sonucunu doğurmuştur. Her ne kadar protokol temel aldığı yapıdan çok sapma göstermese de, protokolü güvenli hale getirmek için uygulanan yöntemler, e-posta trafiğinin daha güvenli şartlar altında gerçekleştirilmesine katkıda bulunmuştur.

SMTP servislerini protokolün ilk tasarlandığı 1982 yılındaki hali ve temel özellikleriyle kullanmak, aradan geçen onlarca yılda oluşan saldırı yöntemlerinin hepsinin riskini kabul etmek demektir. Temelinde e-posta transferinin gerçekleşmesi için değişmemiş olan protokol, ek güvenlik önlemleri ile konfigürasyon sıkılaştırma (Configuration Hardenning) işlemlerinden geçmezse birçok sosyal mühendislik saldırı türüne zafiyet barındırmaktadır.

Güvenlik önlemi alınmamış SMTP servislerinde  bir başkası gibi e-posta yollamak mümkündür. Bir başkası gibi e-posta yollamak dışında SPAM (istenmeyen) e-posta yollanması ve servis engelleme saldırıları da bu kapsama girebilmektedir. Günümüzdeki güvenliği zayıf SMTP servislerinin yaygınlığı söz konusu olduğunda bunun uzman gözlemine dayalı nitel oranının Türkiye’deki kurumlar için en az %60-70 olduğunu söyleyebilmek olasıdır.

Bir SMTP servisinin temel görevlerinde güvenliği ne kadar sağlayabildiğini görmek adına Black Box (kara kutu) birkaç test uygulamak yeterli olacaktır. Bu testler sonucunda SMTP servisinin ne tarz saldırılarda kullanılabileceği hakkında fikir sahibi olunabilir.

Sosyal mühendislik (kimlik taklit etme, oltalama, vb.) saldırıları ve SPAM mesajlarına karşı SMTP servisinin güvenliği aşağıdaki yöntemlerle test edilebilir.

Verilecek örnekler için kullanılacak adresler şu şekildedir:

  • Kurban olarak,  “example” kurumunda çalışan ( Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır ) adresi seçilecektir.

Saldırgan ise iki farklı gruptan seçilecektir,

  • Birinci grup İnternet kanalıyla gelen saldırgan ( Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır , Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır )

  • İkinci grup kurum içi çalışan/saldırgan ( Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır , Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır )

Kimligi taklit edilecek kişi ise kurum içinden seçilecektir,

  • Saldırıda kimliği taklit edilecek adres ( Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır ) olacaktır.

Senaryolarda e-posta sunucusunun İnternet veya Intranet’e hizmet veriyor olmasından bağımsız durumlar irdelenecektir.

SMTP servislerinin SPAM mesajlarına ve kimlik taklitçiliğine (Spoofing) karşı süseptibilitesi incelenirken aşağıdaki senaryolar kontrol edilmelidir:

  1. Kurum içinden kurum içine yollanan e-postalar (a@kurum ->SMTP -> b@kurum)

  2. Kurum içinden kurum dışına yollanan e-postalar (a@kurum -> SMTP -> b@internet)

  3. Kurum dışından kurum içine yollanan e-postalar (a@internet -> SMTP -> b@kurum)

  4. Kurum dışından kurum dışına yollanan e-postalar (a@internet -> SMTP -> b@internet)

Burada kurum kelimesi ile ifade edilmek istenen olgunun teknik karşılığı Local (yerel e-posta), İnternet ile ifade edilmek istenen olgunun teknik anlamdaki karşılığı ise External (dış e-posta) terimidir. Yukarıdaki maddelerde bahsedilen senaryolar ise teknik olarak SMTP servisi içindeki “Relay” ve “Authentication” ayarlarının denetleneceği durumlara tekabül eder.

Relay kelimesi Türkçe karşılığı ile aktarım yapmak anlamındadır. Örnek olarak, Open Relay hizmet verecek şekilde ayarlanmış (senaryo 4) bir SMTP servisi kendisine dış e-posta adresinden gelen bir mesajı Proxy (vekil) sunucusu gibi başka bir SMTP sunucusuna aktarır. Kendisine gelen e-postayı yerel bir posta kutusuna iletmez.

SMTP servisi doğası gereğince 1 ve 2 numaralı senaryo maddelerinde Authentication (kimlik doğrulama)  işlemi yapabilir iken, 3 ve 4 numaralı senaryo maddelerinde bunu gerçekleştiremez. SMTP servisinin görevi kendine iletilen mesajı bir posta kutusuna veya başka bir e-posta sunucusuna iletmektir. Bu posta kutusu kendi yerel sunucusuna ait bir posta kutusu olduğunda gelen mesajın sahibinin kimlik doğrulaması için yerel posta kutusu hesabı kimlik bilgileri ile karşılaştırma yapabilir. Ancak mesajı yollayan bir dış hesap olduğunda kimlik kontrolü yapmak ancak çeşitli ek yöntemlerle sağlanabilir. Bu yöntemler 1982 SMTP tasarımında olmayan yöntemlerdir ve günümüzde her SMTP servisinde bu DNS tabanlı özellikler kullanılmadığından “Junk” veya “Spam” adı altında işaretlenen doğrulanmamış veya repütasyonu düşük mailler oluşturularak e-postalar ayrı bir klasörde tutulurlar.

SMTP servisinin manuel güvenlik denetimi:

Kurumun SMTP servisinin hizmet verdiği SMTP sunucusunun adresine Telnet ile bağlantı gerçekleştirir. Varsayılan SMTP Port’u 25’dir. Bazı servisler 587 Port’unu da erişime açmaktadırlar. Bu adımdan sonra komutlar interaktif bir şekilde girilerek SMTP servisi ile konuşulur.

İlk test SMTP servisinin 1982 modelinin üstüne inşa edilerek oluşturulmuş ESMTP (Enchanced SMTP) komutlarından EHLO (Extended HELO) komutunun girilmesidir. Bu komut SMTP servisinin şifreli bağlantı kullanıp kullanmadığı veya Authentication gereksiniminin bulunup bulunmadığı gibi konular hakkında bilgiler verir.

Aşağıdaki şekilde düz metin Authentication desteği veren ancak şifreli kimlik bilgisi transferi desteği vermeyen SMTP servis cevabı görülmektedir:

resim-1.png

SMTP üzerindeki trafik STRTTLS komutuyla şifrelenebilmektedir. Bu desteğin olmadığı servisler ağ katmanındaki trafik dinleme saldırına karşı korumasızdırlar. STARTTLS komutu sayesinde düz metin olarak başlatılan trafik, şifreli olarak devam edebilme şansı bulur. SMTP servisine ait trafiğin tamamiyle SSL şifreleme üzerinden verilebileceği durumlar da mevcuttur.

resim-2.png

Senaryolar bazında adım adım güvenlik denetiminin gerçekleştirilmesi:

Kurum içinden kurum içine yollanan e-postalar (a@kurum -> SMTP -> b@kurum)

Aşağıdaki örnekte Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır adresinden yollanan e-posta adresinin hiçbir kimlik bilgisi sorulmadan kuyruğa alındığı görülebilmektedir.

resim-3.png

Yönetici kimliğini bu sayede taklit eden bir saldırgan kurban seçtiği kişiye e-posta göndermeyi başarabilir.

Bu senaryoda kimlik bilgisinin sorulması konusu söz konusu olduğunda karşılaşılması gereken ekranın aşağıdaki gibi olması gereklidir.

resim-4.png

SMTP Authentication saldırı yüzeyini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Ancak, kimlik taklitçiliğinde kullanılan saldırı yöntemlerini tek başına engelleyememektedir.

SMTP Authentication (kimlik doğrulama) yapılmasının şart koşulduğu durumlarda dahi var olmayan posta kutularından geliyor gibi gösterilen e-postalar atmak mümkün olmaktadır. Aşağıdaki ekran var olan bir posta kutusunun kullanılarak, var olmayan bir posta kutusundan geliyor gibi gösterilecek bir e-postanın nasıl gönderilebileceğini göstermektedir.

Kimlik doğrulama işlemi adımları Base64 ile encode edilmiş içeriği barındıracaktır.

resim-5.png

E-posta mesajının yollanması:

resim-6.png

Var olan posta kutusu Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır adresi kullanılarak, var olmayan posta kutusu Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır adresinden geliyor gibi e-posta yollanmıştır.

E-posta mesajının “Gelen Kutusu”  içindeki görüntüsü:

resim-7.png

Posta kutularına iletilen mesajlar ile kurum içinde oltalama yapmak amacıyla sosyal mühendislik senaryoları uygulanabilir veya kurum çalışanları arasında tartışmalara neden olabilecek asılsız e-postalar kurum içine yollanabilir. Özellikle toplu e-posta gönderiminin yapıldığı ortak hesaplara yollanan e-posta adresleri seçilerek bu mesajlar kurum içine tek bir seferde yollanabilir.

Kullanılan ağ ve sistem tasarımına uygun olarak hazırlanacak bir sosyal mühendislik çalışmasında senaryoları çeşitlendirmek mümkün olacaktır.

Kurum içinden kurum dışına yollanan e-postalar (a@kurum -> SMTP -> b@internet) 

Kurum içinden dışarıya yollanan e-postalar için SMTP Authentication kullanılmaması, kurum içinden birinin bir başkasının kimliğini taklit etmesine yarayabileceği gibi, SMTP servisinin İnternet’e de hizmet veriyor olması durumunda İnternet üzerindeki herhangi birinin kurum içinden geliyormuş gibi e-postalar atabilmesine de neden olabilir.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde İnternet üzerinden gelen ve kurum içi bir çalışandan geliyor izlenimi uyandıran bir e-postanın SMTP servisi tarafından kabul edildiği ve dağıtım kuyruğuna alındığı görülmektedir.

resim-8.png

Bu senaryoda kimlik bilgisinin sorulması konusu söz konusu olduğunda karşılaşılması gereken ekranın aşağıdaki gibi olması gereklidir.

resim-9.png

Kurum SMTP Sunucusunun SPAM Aracı Olarak Kullanılması

İnternet’e de açık olan e-posta sunucuları için SMTP servis konfigürasyonun bilinçli bir şekilde yapılmış ve kullanım şartlarına uygun bir güvenlik anlayışı ile uygulanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde kurumun SMTP servisi SPAM aracı olarak kullanılabilir. SPAM aracı olarak kullanılan SMTP servisinden yollanan e-postalar 2. Senaryo dâhilinde karşı tarafa kurum dışından geliyor gibi gösterilerek de yollanabilir. Bunun için 1. senaryoda anlatılan olmayan posta kutusundan geliyormuş gibi gönderilen e-posta yönteminin bu senaryo için de gerçekleştirilmesi gereklidir.  

Aşağıdaki örnekte Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır e-posta adresi kullanarak Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır adresinden geliyormuş gibi gösterilen bir e-posta, Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır adresine gönderilirken,  aynı zamanda gönderilmiş olan adres Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır gibi gösterilmiştir.

resim-10.png

Teslim alınan mesajın e-posta kutusundaki görüntüsü:

resim-11.png

Bu durum bir süre sonra kuruma ait SMTP sunucusu IP adreslerinin kara listelere girmesine ve kurum e-postalarının SPAM olarak işaretlenmesine neden olabilir.

Kurum dışından kurum içine yollanan e-postalar (a@internet -> SMTP -> b@kurum) 

Bu senaryodaki durum e-posta kimlik taklitçiliğinden (Spoofing)  en çok etkilenen öğeleri bir arada barındırmaktadır. E-postayı gönderen tarafın kimlik bilgilerinin SMTP kimlik doğrulama ile doğrudan tespit edilmesi olanaklı değildir. Çünkü gönderen tarafın e-posta kutusuna ait kimlik bilgileri, mesajın teslim edildiği tarafta bulunmamaktadır.

Bu durumdan doğacak suistimalleri bertaraf etmek ve e-postayı gönderen tarafın kimliğini onaylamak için SMTP protokolü üzerine ek güvenlik önlemleri geliştirilmiştir. Bu önlemlerde hedeflenen amaca ulaşmak için taklit (Spoof) edilemeyen değerlerden yola çıkılmaktadır. E-postanın gönderildiği IP adresinin ve e-postanın “@” işaretinden sonraki Domain kısmına ait DNS bilgilerinin sorgulanarak, gönderen tarafın değerleri ile bütünlük karşılaştırılması yapılması bunlardan biridir.

SPAM ve E-posta taklitçiliğini (Spoofing) engellemeye yönelik geliştirilmiş ek önlemlerden başlıcaları şu şekildedir:

A. SPF (Sender Policy Framework) - Gönderen Teyit Politikası

Gönderen tarafın gönderdiğini iddia ettiği Domain’e ait DNS bilgilerindeki bir TEXT kaydı içinde o Domain adına e-posta göndermeye yetkilendirilmiş SMTP servis sunucu bilgileri tutulur. Bu şekilde gönderen tarafın IP adresinin gerçekte o Domain’e ait yetkili bir IP adresi olup olmadığının tespiti yapılmış olur. E-posta mesajını gönderen sunucu, Domain DNS kayıtlarında listelenmiş sunuculardan biri değilse mesaj SPAM olarak değerlendirilir.

Aşağıda “iosec.org”  Domain adı için DNS bilgilerinde listelenmiş olan SPF bilgisini veren TEXT (TXT) kaydı görünmektir. 

resim-12.png

Yukarıdaki SPF kaydı içindeki geçen değerlerin anlamları şu şekildedir:

  • “v=spf1” -> SPF sürüm bilgisi v.1.0’dır.

  • “include:hotmail.com ~all” -> Yetkilendirilmiş sunucular olan (Hotmail.com) sunucuları dışında bütün sunucular (~all) bu Domain’den e-posta yollamaya yetkili değildir.

Yetkilendirilmiş sunucular bir MX sorgusu ile listelenebilir.

TEXT (TXT) kaydı içinde görünen değerlerin yorumlanması için kullanılan söz dizimindeki işaretler aşağıdaki anlamları taşımaktadırlar:

resim-13.png

Kuruma ait e-posta adreslerinin taklit edilmesinin önüne geçilebilmesi için kuruma ait e-posta Domain’in DNS kayıtlarına SPF kayıtlarının da eklenmesi gereklidir. SPF kaydı kontrolü yapan e-posta sunucularına taklit edilmiş e-posta yollanmasının önüne bu şekilde geçilebilir. Ancak, kurum DNS kaydı bilgilerini girmiş olsa bile SPF kontrolü yapmayan e-posta sunucuları taklit edilmiş e-posta adreslerini SPF yoluyla ayırt edemez.

B. DNS-based Blackhole List (DNSBL)  - DNS Kara Listeleri

DNS-based Blackhole List (DNSBL) veya Real-time Blackhole List (RBL) olarak da bilinir. Dünya çapında SPAM yaptığı bilinen IP adreslerine ait bir listenin SMTP sunucusu tarafından engellenmesi ile SPAM mesajlarının önüne geçilmesi hedeflenir. Ancak bu yöntem, yukarıda 2. Senaryo maddesindeki “Kurum SMTP Sunucusunun SPAM Aracı Olarak Kullanılması” örneğinde de anlatıldığı üzere SPAM aracı olarak kullanılmış e-posta sunucularının da SPAM olarak değerlendirilmesine neden olabilmektedir. 

C. SURBL – URL Kara Listesi

SPAM yaptığı bilinen Web sitelerine ait URL (adres) linklerinin içinde bulunduğu e-posta mesajlarının SPAM olarak değerlendirilmesini sağlayan başka bir kara liste çeşididir.

D. Greylisting - Gri Liste Yöntemi

Bu yöntemde sunucu ile ilk defa konuşmaya başlayan bir IP adresinin gönderdiği e-posta mesajı doğrudan reddedilir ve gönderene daha sonra tekrar denemesi söylenir. IP adresi, gönderen e-posta adresi ve alıcı e-posta adresi olmak üzere 3 adet öğe kayıt altına alınır. Bu 3 öğe ile tekrar e-posta yollanmak istenirse, e-posta sunucusu isteği kabul eder ve mesajı gerekli adrese ulaştırır. 

E. DKIM (Domain Keys Identified Mail)  - Alan Adı Anahtarıyla E-Posta Kimlik Doğrulaması

Gönderilen her e-posta mesajının kriptografik olarak açık anahtar (Public Key) sistemiyle imzalanmasına dayalı bir yöntemdir. Gönderen Private Key kullanarak mesajı imzalar. Aynı zamanda imzalanmış mesajın doğrulanması için gerekli olan Public Key bilgisini ise DNS kayıtları üzerinden yayına sunar. Mesajı alan e-posta sunucusu, aldığı mesajı Public Key ile işleme sokar ve mesajın imzasını kontrol eder. Eğer mesaj için oluşturulmuş kriptografik özet, Public Key ile elde edilen özetle eşleşiyorsa, bu mesaj kaynağı onaylanmış olarak işaretlenir.

F. IP Adres Aralığı Sınırlandırılması

E-posta sunucusuna mesaj iletebilecek IP adres bloklarının önceden belirlenmesi ile SPAM ve Spoofing konularında ek önlemler alınabilir. Dinamik ADSL IP adresleri gibi aralıkların sunucuya erişemeyecek şekilde belirlenmesi bu önleme bir örnek olarak gösterilebilir. Benzer şekilde İnternet’e bakan bir yüzü olan kurum e-posta sunucularında içerideki ağa ait IP adreslerinin belirlenip, bu adreslere göre kurallar tanımlanması kullanılabilirlik-güvenlik dengesini verimli bir noktaya çekecektir. 

SPF veya benzeri kontrolleri yapmayan bir e-posta sunucusu, SMTP servisine dış bir e-posta adresinden geliyor gibi gönderilen mesajı, kimlik doğrulaması yapmadan ve SPAM olarak işaretlemeden de kurum içindeki kullanıcının “Gelen e-posta” kutusuna doğrudan teslim edebilir.

resim-14.png
resim-15.png

Kurum dışından kurum dışına yollanan e-postalar (a@internet -> SMTP -> b@internet) 

Kurum dışından olan bir e-posta adresi ile yine kurum dışından olan başka bir e-posta adresine kuruma ait e-posta sunucusunun kullanılarak mesaj gönderilmesi işlemidir. Teknik olarak “Open Relay” adıyla tabir edilen bu senaryoda kurumun e-posta sunucusu bir vekil sunucu (Proxy) gibi işlev görür ve kendisine verilen dış e-posta kutusu kaynaklı mesajı yerel bir posta kutusu yerine, bir dış e-posta kutusuna gönderir.

resim-16.png

Yukarıdaki şekilde “iosec.org” Domain’ine ait dış bir e-posta adresinden “iosec.org” Domain’ine ait başka bir e-posta kutusuna, “Example.com.tr” SMTP servisi aracılığı ile mesaj yollandığı görülmektedir.

Konfigürasyonu Open Relay yapılandırılmış bir e-posta sunucusu ile herhangi bir Domain’den herhangi bir Domain’e doğru yollanacak mesajlar oluşturmak ve bu mesajları kurumun sunucu IP adresi üzerinden göndermek mümkündür. Bu durumdaki sunucuların yukarıda izah edilen kara listelere hızlı bir şekilde girebileceği söylenebilir.

SPAM aracılığıyla reklam, propaganda yapmak isteyen saldırgan veya Worm gibi zararlı yazılımlar, bu tarz sunucuların varlığını İnternet üzerinden gerçekleştirdikleri keşiflerle otomatik olarak tespit etmektedirler. Belli başlı IP aralıklarının taranması ile keşfedilen Open Relay sunucular, başta SPAM olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılmaktadırlar. Bu amaçlardan bazıları adli bilişim konularına girebilecek türden olurken, bazıları da kurumun IP adreslerinin dünya çapınca SPAM yapan sunucuların listelerine girmesiyle sonuçlanmaktadır.

İnternet’e de hizmet veren e-posta sunucuları için sıkılaştırılmamış konfigürasyon yapılandırmasının sadece kurum içine hizmet veren bir e-posta sunucusuna göre daha fazla risk içermesi olasıdır. Her kurum mevcut mimarisine bakarak riski nasıl yöneteceğine kendisi karar vermelidir. Bir zafiyet bir mimaride düşük önem taşırken, başka bir mimaride kritik önemdeki bir güvenlik sorununa işaret ediyor olabilir. 

Referanslar

[1]- http://www.iosec.org/smtp_e-mail_spoofing_spam_security_tests.pdf

[2]- http://www.openspf.org/Introduction

[3]- http://www.surbl.org/

[4]- http://en.wikipedia.org/wiki/Sender_Policy_Framework 


Favori olarak ekle (0) | Görüntüleme sayısı: 13345

Bu yazıya ilk yorumu yazın

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir.
Lütfen sisteme giriş yapın veya kayıt olun.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright 2017 TÜBİTAK-BİLGEM. Sitenin teknik altyapısında Joomla kullanılmıştır. Yazar ve site referans gösterilmeden alıntı yapılamaz. Görüşleriniz
spacer.png, 0 kB